loading
Privremeno zapošljavanje

Mogućnost sezonskog (kratkoročnog) zapošljavanja radnika na raznim radnim mjestima u Hrvatskoj ili drugim zemljama u E.U.

Sklapamo ugovore o radu sa zaposlenicima i otvaramo spis zaposlenih sa svom popratnom dokumentacijom.
Radimo prijavu stranaca kod Ministarstva Unutarnnjih Poslova te prijavu kod mjesne porezne uprave.

Osiguravamo zaposlenike, upućujemo na liječničke preglede i pomažemo prilikom vađenja liječničkog uvjerenja i sanitarne knjižice.
Vodimo evidenciju zaposlenih i izrađujemo planove i strategiju zapošljavanja u skladu sa Vašim potrebama.
Obavljamo ostale usluge vezane za ljudske resurse.