loading
Zbrinjavanje i podrška stranim radnicima

Riješavanje radne dozvole i ostale papirologije prilikom dolaska radnika u državu zaposlenja. Uz navedeno pružamo usluge prijevoza, leta i smještaja kao i logističku podršku radnicima prilikom njihovog zaposlenja.

Radnicima se pruža pomoć i podrška prilikom pronalaženja posla i općenito tokom njihova snalaženja u novom okruženju.
Future  Jobs d.o.o. brine se za riješavanje radne dozvole, vize i ostale papirologije.
Uz navedeno pružamo podršku po pitanju prijevoza, leta i smještaja, također i logističku podršku radnicima kojima je potrebna.